Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
th… Tha  The  Thi  Tho  Thr  Thy 
thr… Thra  Thre  Thri  Thro  Thru  Thry 
thre… Thref  Threi 
threi… Threissaỽ 

Enghreifftiau o ‘threissaỽ’

Ceir 3 enghraifft o threissaỽ.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.42r:12
p.74r:8
p.74v:4

[34ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,