Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
th… Tha  The  Thi  Tho  Thr  Thy 
the… Thei  Thel  Ther 
thei… Theil  Their  Theith 

Enghreifftiau o ‘their’

Ceir 11 enghraifft o their.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.6v:14
p.6v:16
p.18v:3
p.31r:8
p.31v:4
p.43r:4
p.45v:6
p.51r:7
p.64v:15
p.70r:13
p.77r:10

[40ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,