Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
s… Sa  Se  Su  Sw  Sy  Sỽ 
se… Sef  Seg  Sei  Sen  Ser  Serh  Seu 

Enghreifftiau o ‘sef’

Ceir 47 enghraifft o sef.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.1r:11
p.1v:4
p.2v:17
p.5v:6
p.5v:9
p.12v:3
p.15v:4
p.23v:11
p.28r:15
p.38r:10
p.39r:3
p.39r:11
p.41r:10
p.43v:15
p.50v:9
p.51r:15
p.52v:19
p.53r:1
p.62r:6
p.62v:13
p.63r:4
p.64r:15
p.65r:13
p.66r:9
p.66v:7
p.66v:15
p.67r:9
p.67r:17
p.68r:17
p.68v:17
p.69r:16
p.70r:6
p.70r:11
p.70v:7
p.70v:14
p.73v:14
p.74r:4
p.74r:5
p.74r:18
p.74v:6
p.74v:16
p.75r:18
p.75v:8
p.75v:9
p.75v:11
p.75v:16
p.76r:9

[104ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,