Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
s… Sa  Se  Su  Sw  Sy  Sỽ 
sa… Sae  Saf  San  Sarh  Sau  Saỽ 
sae… Saethu 

Enghreifftiau o ‘saeth’

Ceir 2 enghraifft o saeth.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.35r:1:13
p.63v:3

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘saeth…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda saeth….

saethu

[42ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,