Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
r… Ra  Re  Ri  RJ  Ro  Ru  Rw  Ry  Rỽ 
ro… Rod  Rodd  Rog 
rod… Rode  Rodh  Rodi  Rody 
rodh… Rodhe  Rodho 
rodhe… Rodher 

Enghreifftiau o ‘rodher’

Ceir 5 enghraifft o rodher.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.19r:14
p.53r:17
p.53v:2
p.62v:7
p.70r:15

[25ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,