Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
r… Ra  Re  Ri  RJ  Ro  Ru  Rw  Ry  Rỽ 
re… Red  Ref  Rei  Ren  Reu  Reỽ 
rei… Reit  Reith 

Enghreifftiau o ‘reit’

Ceir 8 enghraifft o reit.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.6r:12
p.9r:5
p.20r:9
p.45v:2
p.58r:9
p.68v:12
p.75r:15
p.77r:16

[53ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,