Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
r… Ra  Re  Ri  RJ  Ro  Ru  Rw  Ry  Rỽ 
re… Red  Ref  Rei  Ren  Reu  Reỽ 
rei… Reit  Reith 

Enghreifftiau o ‘rei’

Ceir 27 enghraifft o rei.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.1r:18
p.5v:6
p.19v:3
p.22r:3
p.22r:8
p.31r:16
p.33v:7
p.38v:18
p.40r:8
p.44r:2
p.46r:16
p.46r:17
p.52r:6
p.52r:7
p.52r:8
p.52r:10
p.52r:14
p.52v:2
p.63r:11
p.68v:4
p.70r:17
p.70v:10
p.77v:21
p.78r:24
p.78r:25
p.78r:29

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘rei…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda rei….

reit
reith

[124ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,