Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
r… Ra  Re  Ri  RJ  Ro  Ru  Rw  Ry  Rỽ 
rỽ… Rỽg  Rỽn  Rỽng  Rỽy 

Enghreifftiau o ‘rỽng’

Ceir 14 enghraifft o rỽng.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.2v:16
p.20v:2
p.40r:3
p.43v:3
p.45v:16
p.45v:17
p.47v:4
p.47v:18
p.48r:10
p.48v:1
p.50r:9
p.54r:14
p.60r:11

[21ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,