Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
ph… Pha  Phe  Phl  Pho  Phr  Phu  Phy 
phe… Phed  Phei  Phel  Phen  Pheng  Pher  Pheth 
phen… Phenll  Phenn 

Enghreifftiau o ‘phen’

Ceir 3 enghraifft o phen.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.2v:13
p.20r:3
p.35v:1

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘phen…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda phen….

phenlliein
phenn

[21ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,