Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
ph… Pha  Phe  Phl  Pho  Phr  Phu  Phy 
phe… Phed  Phei  Phel  Phen  Pheng  Pher  Pheth 
phed… Phede  Phedr  Phedw 
phede… Phedeir 

Enghreifftiau o ‘phedeir’

Ceir 14 enghraifft o phedeir.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.10r:13
p.13v:15
p.20v:8
p.27r:13
p.30r:4
p.30r:5
p.30v:4
p.30v:17
p.48r:4
p.48v:5
p.48v:16
p.49r:13
p.50v:6
p.76v:4

[29ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,