Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
o… Ob  Oc  Od  Oe  Of  Off  Og  Oh  Ol  Oll  Om  On  Or  Orh  Os  Ot  Oth  Ou  Oy 

Enghreifftiau o ‘oll’

Ceir 21 enghraifft o oll.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.6r:4
p.6r:12
p.12v:9
p.17v:17
p.18v:12
p.20v:15
p.21v:6
p.26r:7
p.28r:5
p.29r:12
p.29v:2
p.37r:3
p.38v:10
p.42v:18
p.46r:4
p.51r:18
p.52r:6
p.54r:5
p.77v:20
p.77v:32
p.77v:33

[46ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,