Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
o… Ob  Oc  Od  Oe  Of  Off  Og  Oh  Ol  Oll  Om  On  Or  Orh  Os  Ot  Oth  Ou  Oy 
oh… Ohon 
ohon… Ohona  Ohoni  Ohonn  Ohonu 

Enghreifftiau o ‘ohoni’

Ceir 10 enghraifft o ohoni.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.34r:2:19
p.38r:8
p.38r:9
p.50r:6
p.58v:2
p.64r:10
p.70v:8
p.73r:8
p.74r:2
p.74r:13

[21ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,