Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
o… Ob  Oc  Od  Oe  Of  Off  Og  Oh  Ol  Oll  Om  On  Or  Orh  Os  Ot  Oth  Ou  Oy 
oe… Oed  Oen  Oer  Oes  Oet 

Enghreifftiau o ‘oes’

Ceir 21 enghraifft o oes.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.3v:7
p.8v:3
p.18r:11
p.27v:12
p.32v:8
p.36r:13
p.42v:18
p.44r:10
p.44r:12
p.54r:7
p.54v:11
p.58v:10
p.59v:11
p.60v:12
p.65r:15
p.67r:14
p.70r:6
p.70r:12
p.71r:9
p.74v:11
p.78r:27

[66ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,