Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
o… Ob  Oc  Od  Oe  Of  Off  Og  Oh  Ol  Oll  Om  On  Or  Orh  Os  Ot  Oth  Ou  Oy 
od… Ode  Odi  Ody 
ody… Odyn 
odyn… Odyna  Odynd  Odyno 

Enghreifftiau o ‘odyna’

Ceir 33 enghraifft o odyna.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.3v:7
p.11r:16
p.19r:7
p.27r:9
p.28v:11
p.30r:16
p.30v:15
p.31v:10
p.32r:18
p.35r:1:17
p.35r:1:18
p.35r:2:1
p.35r:2:2
p.35r:2:3
p.36v:7
p.38v:7
p.40r:14
p.41v:6
p.43r:14
p.44r:17
p.44v:8
p.45v:16
p.45v:18
p.46v:18
p.47v:17
p.52r:4
p.54r:2
p.59r:9
p.59r:10
p.72r:11
p.72r:17
p.77v:24

[79ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,