Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
o… Ob  Oc  Od  Oe  Of  Off  Og  Oh  Ol  Oll  Om  On  Or  Orh  Os  Ot  Oth  Ou  Oy 
od… Ode  Odi  Ody 
ody… Odyn 
odyn… Odyna  Odynd  Odyno 

Enghreifftiau o ‘odyn’

Ceir 8 enghraifft o odyn.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.22r:18
p.33v:3
p.33v:4
p.33v:5
p.33v:6
p.33v:8
p.47v:9
p.49r:6

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘odyn…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda odyn….

odyna
odyndy
odyno

[41ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,