Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
n… Na  Ne  Ni  No  Ny  Nỽ 
ny… Nych  Nye  Nys  Nyt  Nyth 

Enghreifftiau o ‘nyt’

Ceir 60 enghraifft o nyt.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.1r:9
p.3v:7
p.6r:2
p.6v:13
p.6v:15
p.8r:13
p.8v:3
p.10r:7
p.13v:5
p.14r:13
p.15r:17
p.17v:18
p.20v:18
p.22r:8
p.23v:16
p.24v:17
p.25v:10
p.25v:11
p.27r:15
p.27r:16
p.27r:18
p.27v:11
p.31r:7
p.32v:8
p.36r:13
p.36v:15
p.41v:2
p.45v:8
p.47v:1
p.48r:8
p.50r:14
p.50v:10
p.51r:14
p.54r:7
p.54v:10
p.56r:13
p.57v:17
p.60r:13
p.60r:18
p.60v:3
p.60v:8
p.60v:12
p.61r:14
p.61v:17
p.63v:5
p.64v:10
p.65v:11
p.65v:14
p.66r:2
p.66v:17
p.68r:5
p.70r:2
p.75r:15
p.77r:8
p.77r:9
p.77r:16
p.77v:17
p.78r:12

[151ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,