Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
n… Na  Ne  Ni  No  Ny  Nỽ 
no… Noc  Noe  Nor  Nos  Not  Noy 

Enghreifftiau o ‘noc’

Ceir 11 enghraifft o noc.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.1r:12
p.1r:18
p.20r:1
p.24v:17
p.38r:11
p.43v:6
p.46v:15
p.47r:3
p.50v:11
p.57r:4
p.78r:21

[61ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,