Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
n… Na  Ne  Ni  No  Ny  Nỽ 
no… Noc  Noe  Nor  Nos  Not  Noy 

Enghreifftiau o ‘no’

Ceir 22 enghraifft o no.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.6v:13
p.6v:15
p.10r:18
p.13v:8
p.15r:18
p.20r:3
p.23r:12
p.24v:17
p.27v:13
p.32r:2
p.36r:11
p.45v:5
p.55r:13
p.56r:14
p.67v:7
p.69v:6
p.73r:6
p.76v:4
p.77r:9
p.77v:9
p.78r:19

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘no…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda no….

noc
noe
nor
nos
not
notwyd
noy

[87ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,