Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
n… Na  Ne  Ni  No  Ny  Nỽ 
ne… Neb  Ned  Neg  Nei  Nel  Nen  Nes  Neu  New  Neỽ 
neu… Neua  Neur  Neut 

Enghreifftiau o ‘neu’

Ceir 98 enghraifft o neu.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.3r:3
p.3r:14
p.6r:18
p.7r:2
p.10v:4
p.11r:7
p.11v:18
p.14v:13
p.15r:16
p.15v:5
p.17r:16
p.18r:2
p.18r:4
p.22v:12
p.23r:9
p.23r:15
p.23v:5
p.23v:6
p.24v:16
p.25r:8
p.25r:9
p.25r:12
p.29v:5
p.29v:7
p.29v:11
p.29v:12
p.29v:14
p.31r:6
p.32r:13
p.33r:6
p.33r:17
p.33v:10
p.34r:2:18
p.35r:1:2
p.35r:1:3
p.35r:1:9
p.35r:2:18
p.36v:9
p.38v:1
p.38v:8
p.39v:7
p.39v:9
p.39v:10
p.39v:11
p.40r:7
p.40v:4
p.40v:5
p.40v:10
p.40v:14
p.44v:12
p.45r:11
p.48r:11
p.50v:12
p.51r:3
p.52r:7
p.52r:8
p.52r:16
p.52r:17
p.52r:18
p.53r:1
p.53r:2
p.53r:5
p.53r:6
p.53r:9
p.55r:7
p.56v:8
p.62r:12
p.62r:16
p.63v:3
p.64r:2
p.65r:10
p.65v:17
p.66v:11
p.69r:9
p.71v:11
p.72r:9
p.72v:9
p.73r:1
p.73v:9
p.73v:10
p.76r:11
p.76v:3
p.76v:7
p.76v:8
p.76v:9
p.76v:11
p.78r:32

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘neu…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda neu….

neuad
neur
neut

[108ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,