Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
n… Na  Ne  Ni  No  Ny  Nỽ 
ne… Neb  Ned  Neg  Nei  Nel  Nen  Nes  Neu  New  Neỽ 
nes… Nessaf 

Enghreifftiau o ‘nessaf’

Ceir 13 enghraifft o nessaf.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.3v:4
p.4r:3
p.4v:8
p.6r:16
p.6v:4
p.9r:12
p.13v:2
p.15r:8
p.18v:12
p.46r:3
p.50v:6
p.71v:19
p.72r:3

[37ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,