Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
m… Ma  Me  Mi  Ml  Mo  Mr  Mu  Mw  My  Mỽ 
mỽ… Mỽc  Mỽn  Mỽng  Mỽy 
mỽy… Mỽyh  Mỽyn 

Enghreifftiau o ‘mỽy’

Ceir 3 enghraifft o mỽy.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.13v:7
p.20r:1
p.45v:5

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘mỽy…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda mỽy….

mỽyhaf
mỽynhaet
mỽynheir

[56ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,