Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
i… Ia  Id  Idd  Ie  Io  Is  Iỽ 
ia… Iach  Iae  Iar  Iat  Iaw  Iaỽ 

Enghreifftiau o ‘iar’

Ceir 5 enghraifft o iar.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.33r:6
p.39r:17
p.39v:9
p.39v:10
p.39v:12

[23ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,