Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
d… Da  De  Di  Do  Dr  Du  Dw  Dy  Dỽ 
di… Dia  Dich  Did  Die  Dif  Diff  Dig  Dih  Dil  Dill  Dim  Din  Dio  Dir  Dis  Diu  Diw  Diỽ 
diu… Diua  Diue  Diuỽ 
diuỽ… Diuỽyn 

Enghreifftiau o ‘diuỽyn’

Ceir 10 enghraifft o diuỽyn.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.26v:9
p.27r:15
p.28r:13
p.28r:15
p.54v:11
p.56r:6
p.62v:1
p.72v:16
p.76r:6
p.76r:10

[26ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,