Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
d… Da  De  Di  Do  Dr  Du  Dw  Dy  Dỽ 
de… Dec  Dech  Ded  Def  Deg  Deh  Dei  Del  Den  Deng  Der  Det  Deu  Dew  Deỽ 
dew… Dewe  Dewi 
dewi… Dewiss 
dewiss… Dewissa  Dewisse  Dewisso  Dewissỽ 
dewisse… Dewissei  DEwisset 
dewissei… Dewisseisti 

Enghreifftiau o ‘dewisseisti’

Ceir 1 enghraifft o dewisseisti.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.70r:4

[28ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,