Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
d… Da  De  Di  Do  Dr  Du  Dw  Dy  Dỽ 
de… Dec  Dech  Ded  Def  Deg  Deh  Dei  Del  Den  Deng  Der  Det  Deu  Dew  Deỽ 
del… Delh  Dely 

Enghreifftiau o ‘del’

Ceir 16 enghraifft o del.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.5r:10
p.5r:15
p.18v:14
p.19v:17
p.19v:18
p.20r:4
p.20r:6
p.35r:2:5
p.36r:18
p.40v:5
p.43v:9
p.68r:14
p.71r:16
p.76r:1
p.77v:24
p.77v:31

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘del…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda del….

delhont
delynt

[47ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,