Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
b… Ba  Be  Bi  Bl  Bn  Bo  Br  Bth  Bu  By  Bỽ 
by… Bych  Byd  Bydd  Byn  Byr  Bys  Byt  Byth  Byỽ 

Enghreifftiau o ‘byt’

Ceir 2 enghraifft o byt.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.58r:14
p.75v:7

[58ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,