Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
b… Ba  Be  Bi  Bl  Bn  Bo  Br  Bth  Bu  By  Bỽ 
by… Bych  Byd  Bydd  Byn  Byr  Bys  Byt  Byth  Byỽ 
byn… Bynb  Bynh  Bynn 
bynh… Bynhac 

Enghreifftiau o ‘bynhac’

Ceir 33 enghraifft o bynhac.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.5v:5
p.10v:3
p.22r:3
p.29v:16
p.36r:1
p.37v:1
p.39r:6
p.40v:4
p.40v:9
p.40v:16
p.41r:3
p.44r:7
p.44r:10
p.44r:15
p.45v:4
p.45v:7
p.49v:17
p.50r:1
p.52v:7
p.55r:18
p.61r:10
p.62v:7
p.62v:10
p.62v:18
p.63r:8
p.64v:3
p.66r:18
p.70v:2
p.70v:4
p.70v:16
p.71r:15
p.73r:13
p.75r:10

[35ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,