Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
W… Wa  We  Wi  Wl  Wn  Wr  Wy 
Wy… Wyl  Wyn  Wyp  Wyr  Wys 
Wys… Wyss  Wyst 

Enghreifftiau o ‘Wys’

Ceir 6 enghraifft o Wys.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.45r:8
p.45r:11
p.53r:10
p.53r:11
p.78r:26
p.78r:28

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Wys…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Wys….

wyssyer
wystyl

[21ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,