Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
V… Va  Vb  Vc  Vch  Vd  Vdd    Ve  Vf  Vff  Vg  Vi  Vj  Vl  Vll  Vm  Vn  Vng  Vo  Vp  Vr  Vrh  Vs  Vt  Vth  Vu  Vv  Vw  Vy  Vỽ 
Vw… Vwa  Vwch  Vwd  Vwi  Vwn  Vwr  Vwt  Vwv  Vwy 

Enghreifftiau o ‘Vw’

Ceir 3 enghraifft o Vw.

LlGC Llsgr. Peniarth 15  
p.57:11
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest)  
p.279v:1119:7
p.279v:1119:10

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Vw…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Vw….

vwa
vwall
vwch
vwdugoliaeth
vwdygoliaeth
vwiaf
vwitta
vwnei
vwnnaethpvyt
vwnwgl
vwnwgyl
vwrdeissyeit
vwrdeos
vwro
vwrrir
vwrw
vwryassant
vwryaud
vwryawd
vwryaỽd
vwryei
vwtaf
vwv
vwy
vwyaf
vwyal
vwyall
vwyaỻ
vwyd
vwydeu
vwyf
vwyg
vwyhaf
vwyn
vwynnant
vwynt
vwyraei
vwystviled
vwẏstvileit
vwyt
vwyta
vwytaassant
vwytaawd
vwytaediaeth
vwytaedigaeth
vwytao
vwytassant
vwytta
vwyttaei
vwyttaey
vwyttao
vwytteir
vwytteynt
vwyttta

[118ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,