Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
V… Va  Vb  Vc  Vch  Vd  Vdd    Ve  Vf  Vff  Vg  Vi  Vj  Vl  Vll  Vm  Vn  Vng  Vo  Vp  Vr  Vrh  Vs  Vt  Vth  Vu  Vv  Vw  Vy  Vỽ 
Vf… Vfe  Vfu  Vfv  Vfy 

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Vf…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Vf….

vfelfre
vfern
vfernn
vfernolyon
vfud
vfudach
vfuddaỽt
vfudhaant
vfudhaaỽd
vfudhae
vfudhau
vfudhaỽn
vfudhaỽys
vfudyon
vfuyd
vfuydaut
vfuydaỽt
vfuydhao
vfuydhav
vfuylldaỽt
vfvd
vfvdach
vfvyd
vfvẏdawt
vfvydhao
vfvydhav
vfvylldawt
vfyd
vfẏdaaawd
vfydaf
vfydawt
vfyddawt
vfyddaỽt
vfydet
vfydhaa
vfydhaant
vfydhaaỽd
vfydhaei
vfydhaf
vfydhau
vfydhav
vfydhaw
vfydhaỽ
vfydhehỽc
vfydheist
vfẏdẏon
vfyha
vfẏlldawd
vfẏlldawt
vfylldaỽt
vfylltawt
vfylltaỽl
vfylltaỽt
vfylltỽ
vfyỻdaỽt
vfyỻtavt
vfyỻtaỽt

[109ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,