Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
V… Va  Vb  Vc  Vch  Vd  Vdd    Ve  Vf  Vff  Vg  Vi  Vj  Vl  Vll  Vm  Vn  Vng  Vo  Vp  Vr  Vrh  Vs  Vt  Vth  Vu  Vv  Vw  Vy  Vỽ 
Vd… Vda  Vde  Vdo  Vdr  Vdu  Vdv  Vdy  Vdỽ 

Enghreifftiau o ‘Vd’

Ceir 5 enghraifft o Vd.

LlGC Llsgr. Peniarth 7  
p.53v:196:20
LlGC Llsgr. Peniarth 21  
p.7r:2:33
p.11v:1:33
p.26v:1:25
LlGC Llsgr. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg)  
p.94:13

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Vd…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Vd….

vdam
vdant
vdav
vdaw
vdaỽ
vden
vdolyon
vdolyonn
vdost
vdrot
vdryt
vdu
vdua
vdun
vdund
vdunnt
vdunt
vduunt
vdv
vdvn
vdvnt
vdyf
vdynt
vdỽnt

[111ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,