Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
V… Va  Vb  Vc  Vch  Vd  Vdd    Ve  Vf  Vff  Vg  Vi  Vj  Vl  Vll  Vm  Vn  Vng  Vo  Vp  Vr  Vrh  Vs  Vt  Vth  Vu  Vv  Vw  Vy  Vỽ 
Vb… Vba  Vbe  Vbi  Vbv 

Enghreifftiau o ‘Vb’

Ceir 2 enghraifft o Vb.

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2)  
p.85r:473:18
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest)  
p.203v:822:29

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Vb…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Vb….

vbarner
vbein
vbiad
vbiat
vbis
vbv

[113ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,