Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
U… Ua  Ub  Uc  Uch  Ud  Udd  Ue  Uf  Uff  Ug  Uh  Ui  Ul  Un  Ung  Uo  UR  Urh  Us  Ut  Uth  Uu  Uv  Uw  Uy  Uỻ  Uỽ 
Uỽ… Uỽa  Uỽc  Uỽch  Uỽe  Uỽl  Uỽn  Uỽng  Uỽr  Uỽy 

Enghreifftiau o ‘Uỽ’

Ceir 1 enghraifft o Uỽ.

LlGC Llsgr. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg)  
p.259:19

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Uỽ…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Uỽ….

uỽa
uỽaf
uỽc
uỽch
uỽchelwyr
uỽell
uỽeỻ
uỽlch
uỽn
uỽnet
uỽng
uỽnẏ
uỽrn
uỽrr
uỽrri
uỽrthunt
uỽryaỽd
uỽrỽ
uỽy
uỽyaf
uỽyalch
uỽyall
uỽẏaỻ
uỽẏd
uỽydeu
uỽyell
uỽyellaỽt
uỽyeỻ
uỽyf
uỽyha
uỽyhaf
uỽyn
uỽynant
uỽynhau
uỽynt
uỽynyant
uỽystuil
uỽystuileit
uỽystuilet
uỽyt
uỽyta
uỽẏtaaf
uỽytaf
uỽytaho
uỽẏtao
uỽẏteir
uỽytta
uỽyttaho
uỽyttao
uỽyuỽy
uỽyvỽy

[132ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,