Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
Th… Tha  The  Thi  Tho  Thr  Thy 
Thr… Thra  Thre  Thri  Thro  Thru  Thry 

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Thr…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Thr….

thra
thraet
thrayan
threfneu
threftadaỽc
threissaỽ
thri
thriugein
throet
thrugein
thrugeint
thrychant
thrywyr

[23ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,