Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
Th… Tha  The  Thi  Tho  Thr  Tht  Thu  Thw  Thy  Thỽ 

Enghreifftiau o ‘Th’

Ceir 2 enghraifft o Th.

LlB Llsgr. Cotton Titus D IX  
p.26r:24
p.37v:21

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Th…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Th….

thal
thalet
thalgell
thalo
thalu
thalỽyt
than
thann
thannv
tharỽ
that
thauotrudyaeth
their
theithi
thelir
thelyn
theruyn
theruynnỽyt
theruynu
thervynu
thestolyaeth
theth
theulu
theulydaỽc
theulỽ
thir
thitheu
tho
thorllỽyth
thorri
thorth
thra
thracheuen
thrayan
thraỽet
threftadaỽc
thri
thrimis
thriugeint
thrivgein
thrivgeint
throet
thros
throstunt
throthỽy
thrychant
thrychir
thrỽy
thtyston
thtystonnystolyaeth
thtỽg
thudedyn
thwawedaỽc
thy
thyccya
thyccyo
thyf
thygcyo
thyget
thyghu
thygu
thyle
thyster
thystet
thystir
thystolyaeth
thyston
thystonn
thystu
thywyll
thỽg
thỽnc

[81ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,