Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
S… Sa  Se  Su  Sw  Sy  Sỽ 

Enghreifftiau o ‘S’

Ceir 4 enghraifft o S.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.2r:6
p.5v:8
p.21v:16
p.22v:13

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘S…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda S….

saeth
saethu
safho
sant
sarhaer
sarhaet
sarhaho
sarhau
sauo
saỽl
sef
segur
seic
seinant
seis
seith
seithuet
sened
serch
serheir
seuyll
sul
sulgwyn
sur
swyd
sych
sycha
syd
symmut
symutter
sỽch
sỽllt
sỽyd
sỽydaỽc
sỽydeu
sỽydogyon
sỽydwyr
sỽydỽr

[55ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,