Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
R… Ra  Re  Ri  RJ  Ro  Ru  Rw  Ry  Rỽ 
Re… Red  Ref  Rei  Ren  Reu  Reỽ 

Enghreifftiau o ‘Re’

Ceir 3 enghraifft o Re.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.54v:12
p.54v:13
p.54v:15

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Re…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Re….

redec
refhet
rei
reit
reith
rennir
reuet
reuyr
reỽys

[20ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,