Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
R… Ra  Re  Ri  RJ  Ro  Ru  Rw  Ry  Rỽ 
Ra… Rac  Radd  Raff  Rag  Ran  Ras  Rat  Raỽ 
Rac… Racd  Racu 

Enghreifftiau o ‘Rac’

Ceir 19 enghraifft o Rac.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.19r:10
p.27v:16
p.28r:17
p.31v:4
p.31v:5
p.31v:6
p.42r:7
p.53r:7
p.54r:3
p.58r:14
p.58r:16
p.60r:12
p.60v:13
p.61r:8
p.71v:14
p.74v:2
p.74v:3
p.77r:7
p.78r:30

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Rac…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Rac….

racdaỽ
racdunt
racuyr

[141ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,