Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
P… Pa  Pe  Pi  Pl  Po  Pr  Pu  Pw  Py  Pỽ 
Py… Pym  Pyn  Pys  Pyth 

Enghreifftiau o ‘Py’

Ceir 3 enghraifft o Py.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.61v:16
p.61v:17
p.62v:10

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Py…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Py….

pymhet
pymthec
pynueirch
pysc
pysgaỽt
pytheỽnos

[33ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,