Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
O… Oa  Ob  Oc  Och  Od  Odd    Oe  Of  Off  Og  Oh  Oi  Oj  Ol  Oll  Om  On  Ong  Oo  Op  Oph  OR  Orh  Os  Ot  Oth  Ou  Ov  Ow  Ox  Oy  Oz  Oỻ  Oỽ 

Enghreifftiau o ‘O’

Ceir 67,555 enghraifft o O.

Dangos pob enghraifft

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘O…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda O….

oa
oachaws
oanadunt
oar
ob
obdidas
obe
obediens
obedieus
obeith
obeitha
obeithaf
obeithassant
obeithawd
obeithaỽ
obeithaỽd
obeithei
obeithlaun
obeithlaỽn
obeitho
obeithyaw
obeithyaỽ
obeithyo
obennyd
obennydd
ober
oberchen
obeth
obeyth
obias
obit
oblegit
oblegyt
oboth
obprobriis
obrvyeu
obrwy
obrwyev
obrwyolẏon
obrwyon
obry
obryn
obrynassem
obrynawd
obrynaỽd
obryneist
obryneisti
obrynhom
obrynn
obrynnassem
obrynnaỽd
obrynneist
obrynnom
obrynnynt
obryno
obrynynt
obrỽy
obrỽyaỽ
obrỽyeu
obrỽyhom
obrỽyolyon
obrỽyom
obydei
obyl
obyna
obẏr
oc
occasa
occasu
occcyr
occident
occinomoẏs
occẏanus
occyr
occyrwẏr
occyrỽyr
occys
och
ochan
ochaỽs
ochein
ochel
ochelant
ochelassam
ochelassant
ochelawd
ochelaỽd
ochelfford
ochelford
ochelo
ochelwch
ochelwn
ochely
ochelych
ochelynt
ochelyssam
ochelỽn
ochelỽs
ochelỽys
ocheneit
ochennedir
ochino
ochit
ochlyt
ocholl
ochorias
ochos
ochozias
ochrawc
ochrwm
ochuein
ochus
ochwar
ochy
ochymynỽyt
ochyr
ochyruaneu
ochyuygedic
ochyuygv
ocorbares
octa
octauianus
octauus
octer
octo
octobenus
octobonus
octobris
octta
ocuaenen
oculus
ocuran
ocva
ocyr
ocyrwyr
ocys
ocyỽadaỽ
od
oda
odan
odaỽ
odbrynct
oddef
oddieithir
oddieithyr
oddis
odduunet
oddvvnet
oddy
oddẏna
ode
oded
odedef
odef
odefaf
odefant
odefassant
odefassei
odefawd
odefaỽd
odefedic
odefei
odefeis
odefeist
odefer
odeffei
odefho
odefo
odefuant
odefuaỽd
odefuedic
odefueis
odefuo
odefvant
odefvawd
odefvo
odefwyf
odefy
odefych
odefỽn
odei
odeith
odema
odena
odeneuhau
odeni
odeno
odent
oderch
odes
odeu
odeuant
odeuaỽ
odeuaỽc
odeuaỽd
odeuedic
odeueis
odeuych
odev
odevant
odevei
odeỽ
odgar
odi
odidauc
odidavc
odidawc
odidawcrwyd
odidawcweith
odidaỽc
odidaỽcweith
odidocaf
odidoccaf
odidoccet
odidocwisc
odidogach
odidogrwyd
odieichyr
odieith
odieither
odieitheyr
odieithr
odieithyr
odiethyr
odieythyr
odif
odifuri
odina
odinab
odinabus
odinap
odineb
odinep
odir
odis
odit
odiwawd
odiwaỽd
odiwedaf
odiwedassant
odiwedaỽd
odiweder
odiwedher
odiwedir
odiwedo
odiwedut
odiwedỽn
odiwes
odiwether
odiwetho
odiỽedassei
odiỽeder
odiỽedher
odiỽes
odlaỽt
odleu
odna
odnea
odo
odoed
odolegaf
odologassant
odologyssant
odologyssynt
odolygaf
odolygant
odolygassant
odolygaỽd
odolỽc
odor
odorun
odran
odre
odreon
odric
odrinaỽn
odro
odroer
odruc
odu
oduch
oduchdy
oduchti
oduchty
odut
oduwch
odvch
odvwch
odwalt
odwaỻt
odwrd
ody
odyallan
odyar
odyd
odyeith
odyeythyr
odyl
odylygaf
odylygaỽd
odym
odyma
odyman
odymha
odymma
odẏn
odẏna
odynas
odyndy
odynep
odynna
odẏno
odynt
odynty
odyr
odyricc
odẏs
odywes
odyyna
odyỽch
odỽalt
odỽaỻt
odỽlat
odỽr
odỽrd
oe
oeb
oed
oedassant
oedawc
oedaỽc
oedd
oeddut
oeddym
oeddynt
oeddỽn
oede
oedef
oedeint
oedem
oedes
oedet
oedewch
oedeỽ
oedeỽch
oedi
oedid
oedir
oedit
oedoch
oedran
oedrannus
oeds
oedt
oedud
oedun
oedunt
oedut
oedvn
oedvt
oedwn
oedyawc
oedym
oedyn
oedynnt
oedynt
oedyt
oedẏẏnt
oedyỽn
oedỽch
oedỽhyt
oedỽm
oedỽn
oedỽnn
oeed
oeet
oefedic
oege
oeint
oeit
oel
oeli
oelment
oen
oennyd
oeon
oer
oera
oerach
oeraf
oeraỽd
oerder
oerdỽfyr
oerdỽr
oeret
oerfelaỽc
oergrynedic
oergwymp
oergỽymp
oerha
oerhaa
oeri
oero
oeruedaỽc
oeruel
oeruelawc
oeruelaỽc
oerueloc
oerus
oervel
oervelawc
oerweithret
oerwlyb
oes
oesoed
oessen
oesseu
oessoed
oesswed
oesswr
oessỽr
oet
oeta
oetaỽc
oetdyd
oeteu
oeth
oeti
oetir
oetran
oetrann
oetranus
oetta
oetyaỽc
oetynt
oetỽch
oeu
oeudec
oeudyd
oeẏdẏnt
oezer
oeð
oeðynt
of
ofa
ofal
ofalu
ofalus
ofec
ofeirat
ofer
ofered
oferen
ofertlysseu
offa
offar
offeirad
offeiradaeth
offeiradeth
offeiraeit
offeirat
offeireat
offeireit
offeiren
offeiriat
offeirieit
offeirit
offeiryad
offeiryat
offeiryeit
offennu
offer
offerat
offerataeth
offereit
offeren
offereneu
offerenev
offerenn
offerenne
offerenneu
offerennev
offerennu
offerenu
offerenwisc
offereren
offerri
offerwisc
offeryat
offeyeit
offeẏrat
offfeirat
offfeiryat
officialyeit
offorỽm
offoỽyssynt
offoỽyssỽys
offrar
offrenu
offric
offrin
offrum
offrvm
offrwg
offrwm
offrymant
offrẏmassach
offrymassant
offrymassaỽch
offrymaud
offrymavd
offrymawd
offrymaỽ
offrymaỽd
offrymei
offrymeu
offrymev
offrymhu
offrymit
offrymmant
offrymmeu
offrymmu
offrymu
offrymv
offrymwys
offrymynt
offrymyt
offrynnaỽ
offryt
offrỽm
offter
offwy
offyn
offynhaant
offynhau
offynheỽch
ofit
ofn
ofnacant
ofnaha
ofnahant
ofnauc
ofnavc
ofnawc
ofnaỽc
ofnedic
ofnehynt
ofnehỽch
ofnhaa
ofni
ofnoc
ofnocaaỽd
ofnocao
ofnocau
ofnoccaaỽd
ofnoccau
ofnoceỽch
ofnus
ofnyavc
ofr
ofrar
ofualus
ofudyaỽ
ofueileint
ofuenneyn
ofunedaỽl
ofut
ofuyn
ofuynaỽc
ofuynhaa
ofuynhav
ofuynhey
ofuynir
ofuynna
ofuynnaud
ofuynnaỽd
ofuynnha
ofuynnhao
ofuynno
ofuynny
ofuỽy
ofuỽẏant
ofvalvs
ofvdẏaw
ofveileint
ofvwẏ
ofvẏn
ofvynhav
ofvynheẏ
ofvynnhao
ofvẏnnya
ofvỽy
ofwy
ofwyaw
ofyn
ofyna
ofẏnaf
ofynassant
ofynav
ofẏnawc
ofynaỽc
ofynaỽd
ofyneu
ofynhaa
ofynhaant
ofynhaawd
ofynhae
ofynhaei
ofynhaet
ofynhao
ofynhaod
ofynhau
ofynhaut
ofynhav
ofynhaw
ofynhaỽ
ofynhaỽd
ofẏnhei
ofynheis
ofynher
ofynheynt
ofynheỽch
ofynho
ofẏnhỽn
ofynn
ofynnassant
ofynnassei
ofynnauc
ofynnawc
ofynnawd
ofynnaỽc
ofynnaỽd
ofynneist
ofynner
ofynnes
ofynnhav
ofynnher
ofynnho
ofynnir
ofẏnnẏ
ofynnỽys
ofynoccaaỽd
ofynoccaei
ofynoccau
ofynogyon
ofynt
ofẏnussẏon
ofynvys
ofynynt
ofynỽys
ofyssyaỽ
ofyt
ofẏvynhaw
ofỽy
ofỽyant
og
ogan
ogana
oganant
oganassant
oganeint
oganer
oganna
ogano
oganu
oganus
oganv
oganvs
ogaỽr
ogeith
ogen
ogenedus
ogenir
ogenit
ogenyt
oger
oget
ogilchynv
oglyt
ogof
ogofeu
ogogofeu
ogogonnyant
ogoned
ogonedus
ogonet
ogonnyant
ogonyant
ogouaỽc
ogoueu
ogouev
ogoveu
ogrvan
ogufuch
ogvran
ogw
ogwhwn
ogwyd
ogyfadaỽ
ogyfarch
ogyffredynt
ogyfoet
ogyfrach
ogyfuadaỽ
ogyfuarch
ogyfuch
ogyfuuch
ogyfuỽch
ogyfvỽch
ogylch
ogylchynawd
ogylchynnaỽd
ogylchynneis
ogylchynu
ogylchynv
ogylynv
ogymein
ogymeint
ogymmeint
ogyn
ogynedaf
ogynedus
ogynnedus
ogysgaỽt
ogystal
ogyuadav
ogyuadaw
ogyuadaweu
ogyuadaỽ
ogyuarch
ogẏuarchaf
ogẏuarth
ogyuodaỽ
ogyuoet
ogyurarch
ogyuuch
ogyuuỽch
ogyuwch
ogyuyỽch
ogẏvarch
ogyving
ogyvoet
ogyvuch
ogyvvch
ogỽr
ogỽta
ogỽyd
ogỽydaỽd
oh
ohanaf
ohanam
ohanat
ohanau
ohanaỽ
ohanaỽch
ohanei
ohaney
ohano
ohanot
ohanu
ohanunt
ohebu
ohedynt
ohegw
ohein
ohen
ohenei
oheneni
oheni
oheny
oheruyd
oherwyd
ohiir
ohir
ohiriawd
ohiriwn
ohirr
ohiryawd
ohiryod
ohiryy
ohiryynt
ohiryỽys
ohnunt
oho
ohoaỽ
ohodant
ohodeist
ohodeisti
ohodes
ohoir
ohomnaỽ
ohomom
ohona
ohonadunt
ohonaei
ohonaf
ohonafv
ohonafyneỽ
ohonai
ohonam
ohonan
ohonat
ohonaty
ohonau
ohonauch
ohonauty
ohonav
ohonavch
ohonavt
ohonaw
ohonawch
ohonawt
ohonaỽ
ohonaỽch
ohonaỽchi
ohonaỽchwi
ohonaỽt
ohonei
ohoneit
ohonej
ohoney
ohoni
ohonint
ohonnaf
ohonnam
ohonnat
ohonnav
ohonnaw
ohonnaỽ
ohonnaỽch
ohonnei
ohonno
ohonnot
ohonnunt
ohonnỽ
ohono
ohonoch
ohonoei
ohonof
ohonoff
ohonofi
ohonoi
ohonom
ohononaỽ
ohonot
ohonott
ohonoty
ohonoỽ
ohonu
ohonunt
ohonut
ohonvnt
ohonvt
ohonẏn
ohonynt
ohonẏỽ
ohonỽ
ohonỽnt
ohount
ohunut
ohvnaỽ
ohyr
ohỽnaỽ
oi
oia
oiij
oileus
oindinus
oir
oira
oirnestỽyr
oit
ojsol
ol
ola
olach
olaf
olchat
olchei
olches
olchet
olchi
olchir
olchit
olchwreeint
olchydes
olchyssant
olchỽyreit
olda
ole
oledrat
oledyf
oledyl
olein
oleithaỽc
olem
oles
olesc
oleu
oleua
oleuad
oleuassant
oleuat
oleudyd
oleudyt
oleuet
oleuhaa
oleuhaassei
oleuhaavd
oleuhaaỽd
oleuhaei
oleuhao
oleuhau
oleuhav
oleuhawd
oleuhawys
oleuhaỽd
oleuhaỽws
oleuhaỽys
oleuheir
oleuhet
oleuheu
oleuhey
oleuni
oleuny
oleurỽyd
olev
olevant
olevat
olevhaa
olevhaei
olevhao
olevhav
olevheir
olevni
olew
oleỽ
oleỽhaỽs
oleỽni
olfactus
olhaf
olhreat
olibanum
oliber
olibers
olibrius
olieit
olieus
olifant
olifer
oliffant
olifwyd
olifwyden
olileus
olimpias
olimpy
olin
oliueit
oliuer
oliuet
oliver
olivet
oliwyd
oliwydd
oliwyden
oliỽeden
oliỽer
oliỽid
oliỽus
oliỽyd
oliỽyden
oll
olla
ollwg
ollwng
ollyach
ollygaf
ollygassei
ollygei
ollygho
ollyngawd
ollỽg
ollỽng
oloewet
olofernes
oloffernes
olofrud
olor
olouurud
olreat
olrein
olrewt
olrewys
olreỽẏs
olsequium
oluc
oluchelder
olud
oludauc
oludd
oludoed
oludoet
oluoed
olut
olutoed
olvc
olvd
olvdoed
olvran
olvt
olwc
olwed
olwen
olwenn
olwineu
olwẏd
olwyn
olydit
olyeid
olyein
olẏeit
olyeto
olyeu
olyfwyd
olygon
olẏmphus
olynaỽl
olyon
olyuat
olywyd
olỽc
olỽd
olỽg
olỽt
olỽyd
olỽyn
olỽynaỽc
olỽyneu
olỽynnyaỽc
olỽynon
olỽyth
om
omas
omed
omedaf
omedassant
omededic
omeder
omedho
omedit
omedo
omedỽyt
omega
omen
omer
ometho
omhoelut
omir
omladvs
ommed
ommedaf
ommedỽẏt
omne
omnes
omni
omnibus
omnipenti
omnipotens
omnipotentem
omnipotentis
omnis
omnium
omnnia
omorra
omrauael
omryfaelon
omyr
on
ona
onad
onadant
onaddunt
onadudunt
onadun
onadund
onadunnt
onadunt
onadut
onadvn
onadvnt
onadvunt
onadwnt
onadỽn
onadỽnt
onagri
onam
onandunt
onatunt
onaðunt
ondra
ondras
ondryaỽ
ondvnt
ondyaỽ
one
oney
ongar
ongen
onggyl
ongẏl
ongyr
oni
onias
onichimus
onichini
onichino
onichinvs
onier
oninẏt
onit
onix
oniy
onn
onndras
onnen
onnit
onnẏ
onnẏs
onnẏt
onryuedodeu
ont
onuodder
onut
onvt
onvur
onẏ
onyd
onym
onyn
onys
onyt
onyth
onỽ
oo
oob
oobeith
ooed
ooffrymu
oonadunt
oos
oowein
ope
opha
opium
oplegyt
oportunus
oppium
opryn
optinet
opu
opyners
or
ora
oracius
orandired
orawenus
orawenvs
oraỽenus
orbe
orbis
orc
orccỽyreid
orch
orchades
orchafuanev
orchafvanev
orcharuaneu
orchchymyn
orchdaeu
orcheidwadaeth
orcheitỽadaeth
orchest
orcheston
orchestonn
orchmynawd
orchmyneis
orchmẏnneỽ
orchmynnws
orchmynnyt
orchomenus
orchomeus
orchuanev
orchudyassant
orchudyssant
orchvygwyd
orchwreid
orchyfegedic
orchẏffur
orchyfun
orchyfyca
orchyfycca
orchyfyccont
orchyfygedic
orchyfygei
orchyfygu
orchyfygy
orchygarch
orchygardu
orchygarthu
orchymmun
orchymmyn
orchymmynnaf
orchymmynnaỽd
orchymmynnei
orchymmynneu
orchymun
orchymvn
orchẏmẏccont
orchymymynnws
orchymyn
orchẏmẏnaf
orchymynassaei
orchymynassant
orchymynasse
orchymynassei
orchymynaud
orchymynavd
orchymynawd
orchymynaỽd
orchẏmẏneist
orchymyneisti
orchymyneu
orchymynn
orchymynnaf
orchymynnant
orchymynnassant
orchymynnassaỽch
orchymynnassei
orchymynnassynt
orchymynnaud
orchymynnawd
orchymynnaỽd
orchymynnei
orchymynneis
orchymynner
orchymynnessynt
orchymynneu
orchymynnev
orchymynneyst
orchymynnit
orchymynnvs
orchymynnvys
orchymynnws
orchymynnwys
orchymynnwyt
orchymynnych
orchymynnysaỽch
orchymynnyt
orchymynnỽn
orchymynnỽs
orchymynnỽys
orchymynnỽyt
orchymynt
orchymynvyt
orchymynws
orchymynwyf
orchymynwys
orchymynwyt
orchymynyssei
orchymynyssynt
orchymynỽn
orchymynỽs
orchymynỽys
orchymynỽẏt
orchyngarch
orchynnaf
orchyruaneu
orchyruycca
orchyuaneu
orchyuedic
orchyun
orchyuyca
orchyuycca
orchyuyccer
orchyuyccont
orchyuygassei
orchyuygawd
orchyuygaỽd
orchyuygaỽdyr
orchyuygedic
orchyuygedyon
orchyuygei
orchyuygeis
orchyuygir
orchyuygu
orchyuygv
orchyuygy
orchyuygỽyt
orchyvaned
orchyvycca
orchyvyccit
orchyvyccont
orchyvyccych
orchyvygaỽd
orchyvygedic
orchyvygeis
orchyvygu
orchyvygwyt
orchyvygwyttt
orchywiraỽ
orchyỽygedyc
orchyỽygey
orchỽreid
orchỽẏegedic
orchỽyreid
orchỽyreit
orcius
orcomen
orcymynnei
ord
ordech
ordechat
ordedynt
orderch
orderchadeu
orderchadev
orderchat
orderchgerd
orderchu
orderchyat
ordethol
ordetholwyr
ordhayarn
ordi
ordic
ordifnassei
ordinaaỽd
ordinav
ordinawyt
ordinaỽd
ordines
ordineuedic
ordineuuyt
ordinewit
ordinhaaỽd
ordinhau
ordinhawyt
ordir
ordiuant
ordiwaỽd
ordiwed
ordiwedaf
ordiwedassant
ordiwedei
ordiweder
ordiwedher
ordiwedho
ordiwedir
ordiwedo
ordiwedyssei
ordiwes
ordiwether
ordiwetho
ordiwies
ordiỽedaf
ordiỽeder
ordiỽedho
ordiỽes
ordu
ordyffnassant
ordyffneit
ordyfnassam
ordyfnassynt
ordyfneit
ordyfneyt
ordyfnyssynt
ordyfnỽys
ordyfynassant
ordẏnna
ordỽel
ordỽy
ordỽyn
ore
oreb
orectas
oreeb
orei
oreic
oreid
oreilyt
oreins
oreiste
oreisted
orelwys
ores
orescenassant
orescenassei
orescennassan
orescenyssei
orescin
orescyn
orescynassant
orescynassawch
orescynassaỽch
orescynassey
orescynnassam
orescynnassant
orescynnassei
orescynnassey
orescynnawd
orescynnvs
orescynnynt
orescynnyssei
orescynnỽys
orescynyssant
orescynỽs
orescynỽys
oresgennyd
oresgnasant
oresgyn
oresgynassant
oresgynassei
oresgynavs
oresgynavt
oresgynawd
oresgynaỽd
oresgynn
oresgynnant
oresgynnassam
oresgynnassant
oresgynnassaỽch
oresgynnassei
oresgynnassej
oresgynnassem
oresgynnassut
oresgynnaut
oresgynnavt
oresgynnawd
oresgynnawt
oresgynnaỽd
oresgynneis
oresgynneist
oresgynnoch
oresgynnvs
oresgynnws
oresgynnwyr
oresgynnwyt
oresgynnynt
oresgynnỽys
oresgynnỽyt
oresgynws
oresgynynt
oresgynyssei
oresgynỽs
oresgynỽys
oresgynỽyt
oresscyn
oressgynnassei
oressgynnoch
oressgynnỽys
orestedgar
orestygeis
orestygỽys
oreu
oreuaf
oreuchel
oreuchelder
oreugwr
oreugwyr
oreugỽyr
oreureid
oreureit
orev
orevaf
orevgwy
orevgwyr
oreỻa
oreỽ
orfei
orfen
orfennant
orfennassei
orffei
orffej
orffen
orffenn
orffennaf
orffennassant
orffennawd
orffennei
orffenneis
orffenner
orffenno
orffennom
orffennwch
orffennwn
orffennwyf
orffenny
orffer
orffey
orffo
orffom
orffon
orffovyssant
orffovyssvys
orffovyssỽys
orffow
orffowis
orffowys
orffowyss
orffowyssaf
orffowyssant
orffowyssassant
orffowyssawd
orffowyssaỽd
orffowyssaỽl
orffowyssei
orffowysseis
orffowyssej
orffowyssir
orffowysso
orffowyssws
orffowysswys
orffowyssynt
orffowyssyssant
orffowyssỽs
orffowyssỽys
orffowysyssont
orffowysỽys
orffoỽys
orffoỽysant
orffoỽyssant
orffoỽyssassei
orffoỽyssawd
orffoỽyssaỽd
orffoỽyssaỽl
orffoỽyssei
orffoỽysso
orffoỽyssvys
orffoỽyssynt
orffoỽyssỽys
orffoỽyssỽyssant
orffoỽysỽys
orffreis
orffuys
orffuyssua
orffwissant
orffwissawt
orffwisso
orffwissws
orffwyll
orffwys
orffwysawd
orffwyssaawd
orffwyssaf
orffwyssant
orffwyssassant
orffwyssavd
orffwyssawd
orffwẏssawl
orffwyssaỽd
orffwyssei
orffwyssey
orffwysso
orffwyssws
orffwyssynt
orffwyssỽs
orffych
orffynt
orffyvysseu
orffywys
orffywyssynt
orffyỽys
orffyỽysaf
orffyỽysso
orffyỽyssyssant
orffỽn
orffỽyassant
orffỽys
orffỽysassant
orffỽysaỽd
orffỽẏssaf
orffỽyssant
orffỽyssassant
orffỽyssaỽd
orffỽyssaỽl
orffỽyssei
orffỽysso
orffỽyssont
orffỽysswys
orffỽyssynt
orffỽyssỽys
orffỽysua
orffỽysỽys
orffỽyys
orffỽyyssaỽd
orflan
orflỽch
orfod
orfom
orfowis
orfowys
orfowyssaỽd
orfowysso
orfowyssynt
orfowyssỽys
orfoyssassant
orfoỽys
orfoỽyssaỽd
orfoỽyssei
orfoỽysso
orfoỽyssynt
orfu
orfuoch
orfwisavd
orfwissei
orfwssei
orfwys
orfwyssant
orfwyssei
orfwẏssva
orfwyssynt
orfydaf
orfydaỽdyr
orfydỽn
orfywys
orfẏwẏssaỽd
orfyỽys
orfỽ
orfỽant
orfỽaỽch
orfỽyssant
orfỽyssaỽd
orfỽyssei
orfỽyssỽys
orfỽysyssant
orfỽysỽys
organ
organeu
organev
organn
organt
organum
orgrẏmhu
orguant
orhaeadyr
orhendat
orhenndat
orhentat
orhenuam
orhenvam
orhoffach
orhoffder
orhoffter
orhofftler
orhofter
ori
oric
orient
orientalis
origan
origani
origin
origo
origun
origyn
orion
orliens
orllewiniawl
orllewynaỽl
orllỽydyassant
orllỽydỽys
orllỽyn
ormeila
ormes
ormessaỽl
ormessoed
ormesswr
ormessỽr
ormod
ormodd
ormodder
ormoder
ormodus
ormodyon
ormorder
ormot
ormuel
ornadunt
orne
ornest
ornestwẏr
ornestỽr
ornesv
ornit
ornitus
oronw
oror
orouodedic
orpha
orphwyssassant
orphyỽyssei
orphỽys
orpin
orr
orreins
orric
orriens
orrugant
orryeu
orsaf
orsafei
orsed
orset
orssaf
orssauei
orssavassant
orssed
ort
ortemans
orth
orthern
orthetholwyr
ortheyrn
ortheyrnn
ortheyyrn
ortho
orthodaf
orthol
orthrech
orthrvm
orthrwm
orthrwn
orthryma
orthrymaf
orthrymant
orthrymder
orthrymedic
orthrymei
orthrymer
orthrymet
orthrymhaf
orthrymheir
orthrymhir
orthrymir
orthrymit
orthrymmei
orthrymmu
orthrymo
orthrymu
orthrymv
orthrymyr
orthrymỽ
orthrỽm
orthvcherawd
orthvryeit
orthwyn
orthygarch
orthỽern
orthỽyneb
ortigia
ortulanorum
oru
oruac
oruant
oruc
orucant
orucgant
oruch
oruchaf
oruchel
oruchelaỽr
oruchelder
oruchelyon
orucpỽyc
orucpỽẏd
orucpỽyt
orueda
oruedho
oruegỽẏr
oruel
orueroed
orueu
orugam
orugant
orugaỽch
oruggant
orugost
orugum
orulwng
orulycheu
orulỽg
orulỽng
oruod
oruodaỽc
oruodogaeth
oruoled
oruoledus
oruot
oruotref
oruottref
oruouoledus
orur
orus
orusat
orusc
oruthur
oruthyr
oruu
oruuant
oruuassynt
oruuessynt
oruum
oruuoch
oruuost
oruuw
oruuwyt
oruuỽyt
oruv
oruvỽyt
oruyd
oruydaf
oruydant
oruydaỽdyr
oruydaỽtyr
oruydd
oruyde
oruydei
oruẏdir
oruydit
oruydut
oruydwn
oruẏdy
oruydynt
oruydyr
oruydỽn
oruyt
orv
orvc
orvcant
orvcgant
orvchaf
orvchel
orvchelder
orvcpwyt
orvej
orvgan
orvgant
orvgost
orvlỽch
orvoled
orvoledvs
orvot
orvu
orvuum
orvuwyt
orvv
orvvant
orvvteir
orvwch
orvyc
orvyd
orvydaỽdyr
orvydei
orvydir
orvydit
orvydvn
orvydwch
orvydwn
orvydynt
orvydỽn
orwac
orwacaa
orwacclot
orwacrwyd
orwacrỽyd
orwacter
orwaged
orwagrwyd
orwagrỽyd
orwc
orwchelder
orwcpwyt
orwed
orwedassant
orwedaỽd
orwedeis
orwedo
orwedynt
orweidaỽc
orwen
orwenn
orwlat
orwryauc
orwwedaf
orwyd
orwyllt
orwyr
orwyỻt
ory
oryeu
oryev
orymdeith
orymdeyth
orymus
oryscynnassey
orysgynnassant
orysgynnawd
orysgynnawð
orysgynws
oryssanc
oryw
oryyeu
oryỽ
orỻewinaỽl
orỻeỽinaỽl
orỻyfnaỽd
orỻyfnu
orỻỽydassant
orỻỽydyaỽd
orỽac
orỽagrỽyd
orỽc
orỽchel
orỽchelder
orỽcpwyt
orỽed
orỽedeis
orỽedo
orỽgant
orỽlat
orỽot
orỽu
orỽuant
orỽuassỽt
orỽẏd
orỽydey
orỽydvn
orỽydy
orỽydynt
orỽydỽn
orỽẏllt
orỽyr
os
osanna
osbarthus
osber
osbric
osbrinc
osbringc
osbrit
oscerium
osceth
osclen
oscord
osculum
oscỽc
ose
osee
osel
oselwyn
osepbẏth
oseth
osged
osgeth
osgord
osgrẏn
osit
osla
osmunda
osmundy
osnei
osodaf
osodedic
osodes
osodir
osot
osoter
osotho
osp
ospeit
osper
oss
ossa
osseb
ossedet
ossep
ossgord
ossit
ossiỻum
ossnei
osso
ossodaf
ossodassam
ossodassant
ossodassei
ossodassit
ossodassodassant
ossodat
ossodedic
ossodedyc
ossodei
ossodeis
ossodeist
ossodes
ossodessit
ossodet
ossodeu
ossodir
ossodis
ossodit
ossodwn
ossodyat
ossodysit
ossodyssam
ossodyssant
ossodyssit
ossodỽn
ossoed
ossol
ossot
ossotdedic
ossotedic
ossoter
ossoto
ossotto
osswallt
osswalt
osswaỻt
osswi
osswy
osswyd
ossyd
ossymdeith
ossymdeithaỽ
ossẏmdeithaỽc
ossymdeithiawd
ossymeith
ossymeithaỽ
ossyt
ostec
osteccer
osteg
ostegu
ostiodef
ostwng
ostygassei
ostygaud
ostygaỽd
ostygedigaeth
ostygei
ostygwn
ostygỽys
ostyngassant
ostyngawd
ostyngaỽd
ostyngei
ostyngeist
ostynghassant
ostynghaỽd
ostyngho
ostyngir
ostyngo
ostyngy
ostyngyr
ostỽc
ostỽg
ostỽng
osvi
osw
oswallt
oswalt
oswaỻt
oswi
oswwallt
oswyd
osymdeith
osyney
osỽald
osỽalld
osỽallt
osỽalt
osỽi
osỽlat
ot
otauius
otentẏ
otgar
oth
otheon
otheos
other
othereu
othieithyr
otho
otholes
othoniel
othrymder
othyrrir
oto
otran
otrannus
otter
otto
ottoed
ottoedwn
ottoedynt
ottoydit
ottoydynt
otua
otuami
otuel
otwaỻt
otynty
otys
ou
oua
oual
oualu
oualus
ouan
ouanac
ouc
oueneic
ouenic
ouer
ouerdlyseu
ouerdlẏsseu
ouered
oueredus
ouergerd
ouerhela
ouerlw
ouerlỽ
ouertlysseu
ouertlẏsseỽ
ouertonham
oueruach
oueruechni
ouerwys
oues
ouir
ouis
ouit
ouonyd
ouoy
ourar
ous
ouunedaỽc
ouunedaỽl
ouunet
ouut
ouuẏ
ouvn
ouwyaw
ouyd
ouyn
ouynant
ouynassant
ouynawc
ouynawd
ouynaỽc
ouẏnaỽd
ouẏneis
ouynhaa
ouynhaant
ouynhaawd
ouynhao
ouynhau
ouynhav
ouynheis
ouynheit
ouynher
ouynhewch
ouynheynt
ouynhit
ouẏnho
ouẏnhẏ
ouynn
ouynnaf
ouynnassant
ouynnawd
ouynnaỽd
ouynnei
ouynneist
ouẏnner
ouynneu
ouynnho
ouynnir
ouynnit
ouẏnno
ouynnof
ouynnwch
ouynnws
ouynny
ouẏnnẏch
ouynnỽch
ouynnỽys
ouẏnocau
ouynoccaaỽd
ouynyssant
ouyr
ouẏssẏaỽ
ouysyaỽ
ouỽẏ
ouỽyaud
oval
ovalu
ovalus
ovalỽs
ovarar
ovaratrin
ovc
oveilyeint
ovenny
over
overed
ovet
ovidieu
ovidyaỽ
ovidyus
ovir
ovit
ovitrew
ovityaỽ
ovityon
ovo
ovreid
ovridic
ovudyus
ovunedaỽl
ovunet
ovut
ovuttyaỽ
ovvdyev
ovvdyvs
ovvnet
ovvnhaawd
ovyd
ovẏn
ovynac
ovẏnaf
ovynassant
ovynawc
ovynaỽc
ovynaỽd
ovyneiss
ovynhaa
ovynhaant
ovynhaaỽd
ovynhaev
ovẏnhaf
ovynhao
ovynhau
ovynhav
ovynhavv
ovynhawd
ovynher
ovynhey
ovynheych
ovynheynt
ovynhit
ovẏnho
ovynit
ovynn
ovynna
ovynnaf
ovynnassant
ovynnaud
ovẏnnawd
ovynnaỽc
ovynnaỽd
ovynnaỽt
ovynnei
ovynneis
ovynneist
ovynner
ovynnet
ovynneu
ovynnha
ovynnhaf
ovynnhaỽd
ovynnheis
ovynnher
ovẏnnho
ovynnir
ovynnit
ovynnnaỽd
ovynno
ovynnws
ovynnwyt
ovynny
ovynnyc
ovynnych
ovynnynt
ovynnỽch
ovynnỽn
ovynnỽyf
ovynnỽys
ovynnỽyt
ovynun
ovynus
ovynyssant
ovynỽys
ovyr
ovyssyaỽ
ovyvn
ovẏwn
ovẏỽn
ovỽy
ovỽyaỽ
ovỽyaỽd
ovỽyeis
ovỽyha
ovỽyhaa
ow
owdyn
oweein
owein
owen
owenu
owenỽ
oweyn
owheni
owi
owuy
owy
owynnawd
owẏth
owyỻus
oxenfortssire
oy
oyd
oydaỽ
oydi
oydran
oydut
oydwalt
oydym
oydyn
oydyno
oẏdẏnt
oydỽn
oyl
oyni
oynt
oyny
oyr
oyri
oyrnaỽt
oyruel
oyrvel
oys
oyssi
oysswr
oystygo
oyt
oyth
oythuet
oẏthwẏr
oẏtta
oytwalt
oyy
oyzer
ozi
ozias
oziel
oðyna
oỻ
oỻewigaỽl
oỻewinaỽl
oỻocasia
oỻoryeu
oỻygassant
oỻygassynt
oỻygaỽd
oỻygdaỽt
oỻygedic
oỻẏgho
oỻyghont
oỻygwyt
oỻygỽyt
oỻyngaf
oỻyngassei
oỻyngaỽd
oỻyngei
oỻyngho
oỻyngir
oỻyngit
oỻyngo
oỻyngont
oỻyngwyt
oỻỽg
oỻỽng
oỽ
oỽal
oỽalỽs
oỽein
oỽer
oỽi
oỽit
oỽn
oỽr
oỽyn
oỽynhau
oỽynhaỽ
oỽynnassant
oỽynnaỽd
oỽynno
oỽynnyt
oỽyt

[144ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,