Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
M… Ma  Me  Mi  Ml  Mo  Mr  Mu  Mw  My  Mỽ 

Enghreifftiau o ‘M’

Ceir 10 enghraifft o M.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.8r:3
p.15v:18
p.18r:12
p.38r:14
p.46v:10
p.58v:18
p.59v:8
p.64v:15
p.65r:1
p.67v:2

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘M…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda M….

Dangos y rhestr gyfan

[51ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,