Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
Ll… Lla  Lle  Lli  Llo  Llu  Llw  Lly  Llỽ 
Llo… Lloc  Lloe  Llof  Llog  Lloi  Llon  Llos  Llou 

Enghreifftiau o ‘Llo’

Ceir 4 enghraifft o Llo.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.22r:4
p.30r:15
p.30v:11
p.31v:6

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Llo…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Llo….

lloc
lloer
llofrud
llogeu
lloi
lloneit
llosc
llosgant
llosgi
llosgỽrn
llouenyỽ
llourud
llourudyaỽ
llouurud

[24ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,