Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
L… La  Le  Li  LL  Lo  Lu  Ly  Lỽ 

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘L…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda L….

lad
ladaỽd
ladher
ladho
laeth
lanỽ
lasliỽ
lather
latho
lathont
lathrut
lauur
laỽ
laỽdyr
laỽer
laỽhethyr
laỽr
laỽurudyaeth
le
ledach
ledir
lef
lehaa
lehau
leheir
lei
leidyr
leihau
les
lestreit
lestri
let
letrat
letrata
lettaf
lettrata
lettyaỽ
lety
liein
lin
lit
lithyaỽ
liỽ
llamysten
llann
llaỽ
llaỽgallaỽr
lle
lletrat
llo
lloneit
llostlydan
llygat
llyma
llyssyat
llỽ
loetrat
losc
loscer
losci
losco
loscỽrnn
losgỽrn
lourudyaeth
luneithaỽ
lunyeith
luyd
ly
lyccro
lydan
lygat
lygatrud
lygeit
lyn
lynn
lys
lyssu
lythyraỽl
lyureu
lyuyr
lỽ
lỽdyn
lỽdynn
lỽyf
lỽyn
lỽyth

[38ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,