Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
L… La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  Lỽ 
Lỽ… Lỽd  Lỽy 

Enghreifftiau o ‘Lỽ’

Ceir 15 enghraifft o Lỽ.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.21v:2
p.23r:1
p.23r:5
p.23r:10
p.26v:10
p.26v:13
p.26v:15
p.27v:3
p.29v:15
p.31v:17
p.40r:2
p.41r:1
p.42r:13
p.46v:1
p.75r:3

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Lỽ…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Lỽ….

lỽdỽn
lỽyf
lỽyn

[22ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,