Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
H… Ha  Hc  Hd  He  Hf  Hg  Hh  Hi  HJ  Hl  Hm  Hn  Ho  Hp  Hr  Hu  Hv  Hw  Hy  Hỽ 
Hỽ… Hỽa  Hỽc  Hỽch  Hỽd  Hỽe  Hỽg  Hỽi  Hỽl  Hỽm  Hỽn  Hỽng  Hỽr  Hỽy 
Hỽr… Hỽra  Hỽrd  Hỽrth  Hỽry  Hỽrỽ 

Enghreifftiau o ‘Hỽr’

Ceir 2 enghraifft o Hỽr.

LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1)  
p.113r:216:36
LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2)  
p.34v:136:30

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Hỽr…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Hỽr….

hỽra
hỽrd
hỽrdolyon
hỽrth
hỽrthinat
hỽrya
hỽryach
hỽrỽyd

[111ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,