Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
H… Ha  Hc  Hd  He  Hf  Hg  Hh  Hi  HJ  Hl  Hm  Hn  Ho  Hp  Hr  Hu  Hv  Hw  Hy  Hỽ 
Hỽ… Hỽa  Hỽc  Hỽch  Hỽd  Hỽe  Hỽg  Hỽi  Hỽl  Hỽm  Hỽn  Hỽng  Hỽr  Hỽy 

Enghreifftiau o ‘Hỽ’

Ceir 6 enghraifft o Hỽ.

LlB Llsgr. Harley 4353  
p.32v:7
LlGC Llsgr. Peniarth 45  
p.114:11
LlGC Llsgr. Peniarth 10  
p.10r:15
p.12r:34
Rhydychen, Llsgr. Coleg yr Iesu 111 (Llyfr Coch Hergest)  
p.2v:7:5
p.108v:450:4

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Hỽ…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Hỽ….

hỽaer
hỽalawc
hỽaneccav
hỽare
hỽarthaỽr
hỽary
hỽaryaf
hỽaryev
hỽaryus
hỽaỽdyl
hỽc
hỽch
hỽchelỽr
hỽde
hỽdy
hỽe
hỽech
hỽechant
hỽechet
hỽechettyd
hỽechetyd
hỽedic
hỽedir
hỽedlev
hỽedẏd
hỽedyn
hỽefraỽr
hỽegrỽn
hỽegỽedi
hỽegỽyr
hỽel
hỽennycha
hỽennychv
hỽenychaỽl
hỽenychei
hỽenychu
hỽenychun
hỽenychynt
hỽeraf
hỽernebed
hỽerthinat
hỽerỽdost
hỽerỽed
hỽerỽi
hỽeugeint
hỽeugeinwyr
hỽeuraỽr
hỽeỻ
hỽeỽythyr
hỽgein
hỽgeint
hỽggaria
hỽint
hỽissigen
hỽl
hỽlyassant
hỽlyaỽ
hỽm
hỽmbyrlỽnd
hỽmffre
hỽmfre
hỽmyr
hỽn
hỽnan
hỽnavt
hỽndryt
hỽnebwerth
hỽnebỽerth
hỽneyn
hỽng
hỽngari
hỽnggaria
hỽngri
hỽnhỽ
hỽni
hỽnn
hỽnnan
hỽnnn
hỽnnnỽ
hỽnno
hỽnnt
hỽnnu
hỽnnv
hỽnnw
hỽnny
hỽnnỽ
hỽnnỽnnỽ
hỽno
hỽnt
hỽntedỽn
hỽntỽy
hỽnu
hỽnw
hỽnỽ
hỽr
hỽra
hỽrd
hỽrdolyon
hỽrth
hỽrthinat
hỽrya
hỽryach
hỽrỽyd
hỽy
hỽyaf
hỽyat
hỽyd
hỽẏda
hỽydaỽ
hỽydaỽd
hỽydd
hỽydda
hỽẏddo
hỽẏddẏat
hỽydedic
hỽydha
hỽydic
hỽydo
hỽydẏdic
hỽyedic
hỽẏedig
hỽyedigyon
hỽyedyd
hỽyeit
hỽẏeẏdic
hỽyf
hỽyhaaf
hỽyhaf
hỽyhau
hỽyheir
hỽyl
hỽylassant
hỽylaỽ
hỽylaỽd
hỽylbrenneu
hỽylbrenni
hỽylcoet
hỽylessynt
hỽyleu
hỽylir
hỽyllyeu
hỽẏlẏant
hỽylyassant
hỽylyaỽ
hỽylyaỽd
hỽẏlẏaỽdẏr
hỽylyeu
hỽylyssant
hỽylỽs
hỽylỽys
hỽyn
hỽyneb
hỽynebeu
hỽynebev
hỽynebwerth
hỽẏnebỽerth
hỽynneb
hỽynnebỽerth
hỽynt
hỽynte
hỽynteu
hỽyntev
hỽyntỽy
hỽyr
hỽyra
hỽyraa
hỽyrach
hỽyraf
hỽyrdra
hỽyret
hỽyreu
hỽyrhau
hỽyrhet
hỽyrheych
hỽyron
hỽyrweith
hỽyryon
hỽysc
hỽystyl
hỽẏt
hỽyteu
hỽytha
hỽythu
hỽyỻassant

[113ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,