Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  ð  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  Ng  O  P  Ph  Q  R  Rh  S  T  Th  U  V  W  X  Y  Z         
G… Ga  Gc  Gd  Ge  Gg  Gh  Gi  GJ  Gl  Gll  Gn  Gng  Go  Gr  Grh  Gs  Gt  Gth  Gu  Gv  Gw  Gy  Gỽ 
Gn… Gna  Gne  Gnh  Gni  Gno  Gnu  Gnv  Gnw  Gnẏ  Gnỽ 

Enghreifftiau o ‘Gn’

Ceir 3 enghraifft o Gn.

LlGC Llsgr. 3036 (Mostyn 117)  
p.17:22
LlGC Llsgr. Peniarth 5 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 1)  
p.10r:14
p.124v:261:19

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Gn…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Gn….

Dangos y rhestr gyfan

[165ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,