Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
B… Ba  Be  Bi  Bl  Bn  Bo  Br  Bth  Bu  By  Bỽ 
Bu… Bua  Bud  Bue  Bug  Buh  Buw  Buỽ 

Enghreifftiau o ‘Bu’

Ceir 17 enghraifft o Bu.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.6r:4
p.24r:3
p.24r:5
p.24r:7
p.24r:9
p.24r:14
p.24v:3
p.24v:5
p.24v:7
p.24v:9
p.24v:10
p.24v:11
p.24v:12
p.25v:6
p.25v:9
p.25v:17
p.70r:13

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Bu…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Bu….

bual
buanhaf
buarth
budei
buelin
buellt
bugeil
bugeilgi
buhyn
buw
buỽch

[85ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,