Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
A… Ab  Ac  Ach  Ad  Ae  Af  Aff  Ag  Al  All  Am  An  Ang  Ar  Arh  As  At  Ath  Au  Aỽ 
Ach… Acho  Achu 

Enghreifftiau o ‘Ach’

Ceir 10 enghraifft o Ach.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.27v:13
p.28r:4
p.42v:16
p.45v:1
p.45v:3
p.45v:4
p.45v:6
p.47r:17
p.65r:17
p.77v:8

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘Ach…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda Ach….

achos
achuo

[24ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,