Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

Rhestr eiriau

Corpws o ryw 2.8 miliwn o eiriau allan o 54 llawysgrif yw Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425.

Gellir chwilio’r corpws gan ddefnyddio’r rhestr eiriau trwy ddewis dechreuadau geiriau. Gall hyn fod yn fwy hyblyg na’r moddion chwilio, yn arbennig wrth ystyried orgraff amrywiol y deunydd.

 

Gweld rhestr eiriau:
iaith:

Darganfod geiriau yn dechrau gyda:

A  B  C  Ch  D  Dd  E  F  Ff  G  H  I  J  L  Ll  M  N  O  P  Ph  R  S  T  Th  U  V  W  Y   
ỽ… ỽa  ỽd  ỽe  ỽn  ỽo  ỽr  ỽy 
ỽr… ỽra  ỽre  ỽrth  ỽry 

Enghreifftiau o ‘ỽr’

Ceir 21 enghraifft o ỽr.

LlGC Llsgr. Peniarth 37  
p.2v:1
p.6v:17
p.14r:17
p.20v:11
p.25v:9
p.28r:14
p.41r:9
p.42v:6
p.42v:10
p.42v:11
p.51v:5
p.52r:18
p.54r:1
p.55v:15
p.57v:12
p.58v:1
p.64r:8
p.68r:15
p.70r:15
p.74v:8
p.75v:14

Geiriau sy’n dechrau gyda ‘ỽr…’

Ceir enghraifft o eiriau’n dechrau gyda ỽr….

ỽrawt
ỽrawtwyr
ỽreint
ỽrth
ỽrthaỽ
ỽrthebir
ỽrthep
ỽrthi
ỽrthlad
ỽrthot
ỽrthotta
ỽrthrychyeit
ỽrthunt
ỽryaỽc

[37ms]

Nodyn: yn y rhestr eiriau hon,